Dette er en betalingsannonce

Visitator søges til midlertidig stilling - GENOPSLAG

Mere end 30 dage gammel, men stadig aktiv på jobudbyderens hjemmeside

Greve Kommune, Greve

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat pr. 1. oktober 2021 eller snarest muligt. Stillingen er tidsbegrænset 1 år.

Som visitator bliver du en del af Myndighedsfunktionen – Visitation og Hjælpemidler, hvor du foretager visitationsarbejde indenfor ældre- og plejeområdet. Myndighed er en afdeling med tre teams, der er sammensat af gode, dygtige og engagerede medarbejdere. De tre teams varetager overordnet set visitation til personlig/praktisk hjælp, hjælpemidler og visitation i forbindelse med udskrivelser. Den midlertidige stilling er placeret i vores udekørende team/visitation, hvor de netop er startet op på en sagsfordeling ud fra CPR-nummer.

Myndighed er en del af Center for Sundhed og Pleje, hvor det tværfaglige samarbejde er en stor del af jobbet. Der udover har vi også samarbejde med vores socialcenter, for at understøtte den koordinerende sagsbehandling samt løbende faglige udvikling.

Jobbet

I jobbet vil indgå bevilling af personlig/praktisk hjælp, rehabiliterende indsats, plejeboliger, selvvalgt hjælper, træning efter serviceloven mm. Du skal medvirke til at sikre fagligt velbegrundede, dokumenterede og helhedsorienterede indsatser. Vi arbejder i KMD Nexus og med Fælles Sprog III.

I Myndighed arbejder vi med samlet visitation på udvalgte områder ud fra den tanke, at det giver mening for borgeren, mindre dobbeltarbejde til visitatorerne og dermed også mere trivsel i arbejdet. Det betyder, at vi lægger vægt på, at visitator kan bevilge både personlig/praktisk hjælp, samt hjælpemidler i de lettere sager som ikke kræver særlig viden indenfor et område.

Rent praktisk kommer du til at dele kontor og samarbejde med kolleger, primært sygeplejersker og terapeuter, der varetager lignende opgaver til de samme borgergrupper, som du kommer til at arbejde med.

Personlige og faglige kompetencer som vi lægger vægt på:

 • Relevant mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse.
 • Visitatoruddannelse.
 • Praktisk erfaring som kommunal visitator indenfor social- og eller sundhedsområdet.
 • Erfaring fra lignende typer sagsbehandling vil blive prioriteret.
 • Erfaring med kompleks sagsbehandling samt dokumentation.
 • Selvstændighed er en forventning i din opgaveløsning med udgangspunkt i det fastlagte niveau og med fodfæste i kvalitetsstandarder og arbejdsgangsbeskrivelser, der understøtter vores daglige arbejde og procedurer.
 • Interesseret i stadig at udvikle dig fagligt og stille krav til dig selv, både ift. at give og tage imod faglig udvikling.
 • Lyst til at medvirke til en positiv udvikling af teamet.
 • Omstillingsparat og klar på nye udfordringer, da vi er en virksomhed i konstant udvikling.
 • Pragmatisk tilgang til skiftende og mangeartede opgaver.
 • Gode kommunikative evner, både i tale og skrift.
 • Kørekort til bil.

Vi tilbyder:

 • En midlertidig stilling på 37 timer pr. uge. Ansættelse pr. 1. oktober 2021
 • Arbejdsplads i og udkørsel fra Greve Rådhus.
 • Dygtige og engagerede kollegaer.
 • Ledelse der vægter dialog, anerkendelse og tillid højt.
 • Faglig sparring og kollegialt sammenhold.
 • En spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor godt humør præger dagligdagen.
 • Selvtilrettelæggende og fleksibel arbejdstid, under hensyntagen til den fælles opgaveløsning.
 • God kantineordning, motionstilbud og sommerhusudlejning.
 • Gode togforbindelser hvor Greve S-togsstation ligger tæt på rådhuset

Løn og ansættelsesforhold:

Løn afklares med forhandlingsberettigede organisation.

Ved ønske om yderligere oplysninger skal henvendelse ske til Leder af Myndighed, Pernille Ellefsen på mobiltelefon: 20 48 46 90

Ansøgningsfrist: mandag den 2. august 2021

Samtaler forventes afholdt: onsdag den 4. august 2021 mellem kl. 9 og 15.

Kontaktoplysninger Få yderligere info og kontakt på Greve Kommune's hjemmeside: klik her......
Greve Kommune ligger centralt ved Køge Bugt Motorvejen kun 20 kilometer fra Rådhuspladsen i København. Der er tre S-togstationer som sikrer, at du i løbet af 20 minutter kan komme til - og fra hovedstaden. Der er omkring 48.000 indbyggere i kommunen.